กิจกรรม : โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

Posted by:

รายละเอียด :
    โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 อบรม ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ภาคเหนือ

b_0110216_113554 b_0110216_113629 b_0110216_113734 b_1110216_113556 b_1110216_113629 b_1110216_113734

0

Add a Comment