กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำศาสนาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559

Posted by:

รายละเอียด :
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำศาสนาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ในวันที่ 20 มกราคม 2559และทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2559 ณ สังขละบุรี-กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ

 

b_0110216_112106 b_0110216_112201 b_0110216_112231 b_1110216_112106 b_1110216_112201 b_1110216_112231

0

Add a Comment