กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเคลื่อนที่(ดะวะห์) ประจำปี 2559

Posted by:

รายละเอียด :
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปกิบัติธรรมเคลื่อนที่(ดะวะห์) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ มัสยิดเอ้าว้าลุ้ลฮีดายะห์ บ้านบางคณฑี(ล่าง) ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

b_0110216_105515 b_0110216_105542 b_1110216_105515 b_1110216_105543

 

0

Add a Comment