กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการอาบน้ำศพป้องกันการติดเชื้อ

Posted by:

รายละเอียด :
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการอาบน้ำศพป้องกันการติดเชื้อ โดยชมรมอีหม่าม คอเต็บ บีลาล ตำบลบันนังสตา สนับสนุนโดย..กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

 

b_0111215_112943 b_0111215_113130 b_0111215_113255 b_0111215_113319 b_1111215_112946 b_1111215_113132 b_1111215_113257 b_1111215_113321

0

Add a Comment