กิจกรรม : โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558

Posted by:

รายละเอียด :
    โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย. 58 ณ จังหวัดสตูล โดยมีนายอับดุลวอฟอร์ มะแตหะ(นายกอบต.บันนังสตา) กล่าวให้โอวาทก่อน ออกเดินทางสู่จังหวัดสตูล การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนหญิงเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 36 คน

 

b_0140915_115207 b_0140915_115308 b_0140915_115422 b_1140915_115209 b_1140915_115310 b_1140915_115424

0

Add a Comment