กิจกรรม : โครงการมหกรรมวันกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา

Posted by:

รายละเอียด :
    อบต.บันนังสตา ร่วมเดินขบวนมหกรรมวันกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตาจัดขึ้นวันที่10 ก.ย. 58 โดยมีนายนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวเปิดพิธีเปิดงาน

b_0140915_111311 b_0140915_111408 b_0140915_111710 b_1140915_111313 b_1140915_111410 b_1140915_111712

0

Add a Comment