กิจกรรม : ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2557

Posted by:

นายสอาด สลีมิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา เข้ารับเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2557 จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

b_0070715_112009 b_1070715_112010 b_2070715_112010

0

Add a Comment