เรื่อง : ประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเจาะบันตัง

Posted by:

รายละเอียด : ก่อสร้างหอถังโครงเหล็กสูง 9.00 เมตร ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง วางท่อสูบส่งน้ำพีวีซีชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,800 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปาเครื่องสูบน้ำและทำการเจาะเบาะบาดาลค่าเฉลี่ยความลึก 100.00 เมตร พร้อมใส่ท่อพีวีซีเซาะร่อง ขนาด 6 นิ้ว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

รายละเอียดเพิ่มเติม:ดาวน์โหลดเอกสาร

 

0